Privacy

Wij respecteren de privacy van onze website bezoekers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die via onze website zijn verzameld worden nimmer gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hopmans Fietsgigant B.V. geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om:

(a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Hopmans Fietsgigant B.V. of haar website;

(b) de rechten of bezittingen van Hopmans Fietsgigant B.V. en haar website te beschermen en verdedigen, en

(c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Als u op een of andere andere manier persoonlijke gegevens verstrekt, deelt Hopmans Fietsgigant B.V. deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de gevallen die hierboven zijn beschreven. Hopmans Fietsgigant B.V. beschermt uw persoonlijke gegevens nauwgezet en houdt rekening met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in een beveiligd en gecertificeerd datacenter in Ierland.

Sucuri

Om onze website alsmede de de achterliggende systemen te beschermen tegen online beveiligingsrisico’s, maar ook om de performance van onze website te optimaliseren, wordt de DNS van onze website omgeleid via Sucuri. Sucuri kan deze verkeersgegevens aan derden verschaffen indien Sucuri hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Sucuri verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Sucuri niet toegestaan de verkregen verkeersgegevens te gebruiken voor andere doeleinden.

Sucuri verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website. De rapportages welke door Sucuri gegenereerd worden bevatten uitsluitend informatie met betrekking tot eventuele veiligheidsincidenten.

Nieuwsbrief

Periodiek versturen wij een digitale nieuwsbrief waarmee relaties en geinteresseerden op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze dienstverlening. Uw e-mail adres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich kunt afmelden.

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailjet. Het abonneebestand wordt door Mailjet opgeslagen op servers binnen Europa. Wij hebben Mailjet niet toegestaan het abonneebestand aan derden te verstrekken. Mailjet kan het abonneebestand alleen aan derden verschaffen indien Mailjet hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. Hopmans Fietsgigant B.V. draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Hopmans Fietsgigant B.V.
Steenbergsestraat 50
4611 TG Bergen op Zoom
Nederland

Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. U ontvangt binnen 2 weken schriftelijk bericht.

Wijzigingen

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website, en dus ook van het privacybeleid, door ons worden gewijzigd. Bijvoorbeeld door nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling dit privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.